Κιτ τοποθέτησης υδραυλικού συστήματος

EKHYMNT1A

EKHYMNT1A

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Κιτ βαλβίδας και σωλήνωσης για εγκατάσταση μιας υβριδικής αντλίας θερμότητας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα