ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

1. Cookies

Κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να τοποθετήσουμε στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας ορισμένες πληροφορίες με τη μορφή ενός «cookie». Αυτό μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε (όταν διαβάσουμε το συγκεκριμένο cookie) αυτόματα κατά την επόμενη επίσκεψή σας.

Τα cookies μάς βοηθούν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε αυτόν τον ιστότοπο ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας ή να αποθηκεύουμε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης ώστε να μη χρειάζεται να τον εισάγετε εκ νέου κάθε φορά.

Στον πίνακα που υπάρχει εδώ θα βρείτε μια σύντομη επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούμε στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Παρακάτω, θα βρείτε τον σκοπό, την ημερομηνία λήξης και τη φύση αυτών των cookies.

Μπορείτε να επιλέγετε αν θα αποδέχεστε ή θα αρνείστε την τοποθέτηση cookies. Οι επιλογές σας για τη διαχείριση του ποια cookies μπορούν να τοποθετούνται ή να διαβάζονται από εμάς στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας εξηγούνται αναλυτικά παρακάτω. Όταν δεν αποδέχεστε cookies που ορίζονται εδώ ως «Απολύτως απαραίτητα», δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Αν απορρίπτετε άλλα cookies, ορισμένες προσφορές, χαρακτηριστικά ή πόροι του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και εσείς να αντιμετωπίζετε περιορισμούς ως προς τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητά του.

2. Τύποι cookies

Κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τύποι cookies:

Διάρκεια αποθήκευσης
Επεξήγηση
Μίας συνόδου Διαγράφονται αυτόματα όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
Μόνιμη Παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική συσκευή σας έως ότου παρέλθει η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται παρακάτωΥπεύθυνος Επεξήγηση
Εμείς Τοποθετούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (ή από οποιονδήποτε από τους επεξεργαστές δεδομένων που υπάγονται σε αυτόν) ο οποίος διαχειρίζεται τον ιστότοπο που έχετε επισκεφθεί, όπως ορίζεται από τη διεύθυνση URL που συνήθως εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης (δηλαδή: τοποθετούνται από εμάς)
Τρίτο μέρος Τοποθετούνται από υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων οι οποίοι δεν διαχειρίζονται τον ιστότοπο που έχετε επισκεφθεί (δηλαδή: δεν τοποθετούνται από εμάς)

3. Κατηγορίες cookies

Τύπος cookie Επιλογές διαχείρισης
Απολύτως απαραίτητα – σημαίνει ότι, σε περίπτωση απενεργοποίησης αυτών των cookies, δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:
 • Άμεση αφαίρεση των cookies από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των cookies,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός cookie.

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, δεν θα είναι δυνατή η επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο

Λειτουργικά – σημαίνει ότι, αν αυτά τα cookies απενεργοποιηθούν, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις διάφορες λειτουργίες που έχετε ρητώς ζητήσει Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:
 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιστότοπου

Παρακολούθησης μέσω πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης – σημαίνει cookies τρίτων (κοινωνικών δικτύων), τα οποία χρησιμοποιούνται από πρόσθετα στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε ενσωματώσει σε αυτόν τον ιστότοπο και τα οποία δεν είναι λειτουργικά αλλά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση φυσικών προσώπων για σκοπούς όπως η συμπεριφορική διαφήμιση, οι υπηρεσίες εργαλείων ανάλυσης ή η έρευνα αγορών Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:
 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιστοτόπου

Διαφήμισης τρίτων – σημαίνει cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση και για σκοπούς όπως η συμπεριφορική διαφήμιση, η οριοθέτηση της συχνότητας εμφάνισης των διαφημίσεων, η καταγραφή χρηματοοικονομικών πράξεων, η υπαγωγή σε διαφημιστικά προφίλ, η ανίχνευση περιπτώσεων «απάτης μέσω κλικ», η έρευνα και ανάλυση αγορών, η βελτίωση προϊόντων και η άρση σφαλμάτων

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:

 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιστοτόπου

Δικών μας εργαλείων ανάλυσης – σημαίνει cookies που δημιουργούνται από αυτόν τον ιστότοπο προκειμένου να μας επιτρέπουν τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου (π.χ. εκτίμηση του αριθμού μοναδικών επισκεπτών, εντοπισμό ζητημάτων περιήγησης του ιστότοπου, ανίχνευση συχνά χρησιμοποιούμενων λέξεων-κλειδιών σε μηχανές αναζήτησης…)

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε απενεργοποίηση, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) για:

 • Άμεση αφαίρεση των «cookies» από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας,
 • Αποκλεισμό των «cookies»,
 • Εμφάνιση προειδοποίησης πριν από την τοποθέτηση ενός «cookie».

Αν αφαιρέσετε ή απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του ιστοτόπου

4. Επισκόπηση των cookies

4.1 Απολύτως απαραίτητα

Όνομα cookie Σκοπός Κατηγορία Λήξη Cookies τρίτων
JSESSIONID Cookie που χρησιμοποιείται από τον εξυπηρετητή ιστού Apache/Tomcat για τη διεξαγωγή μιας συνόδου Απολύτως απαραίτητο Μίας συνόδου Όχι
TS110f28 Cookie που χρησιμοποιείται από ένα τείχος προστασίας εφαρμογών ιστού για να επιτρέπεται η περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο Απολύτως απαραίτητο Μίας συνόδου Όχι

4.2 Λειτουργικό

Όνομα cookie Σκοπός Κατηγορία Λήξη Cookies τρίτων
daikin_langselection Αποθηκεύει την τελευταία σας επιλογή γλώσσας Λειτουργικό Προσωρινό
(1 έτος)
Όχι
dkProductHistory Αποθηκεύει τα τελευταία προϊόντα που είδατε (productid’s) και δημιουργεί ανασκόπηση «των τελευταίων εμφανισθέντων προϊόντων» Λειτουργικό Προσωρινό
(1 μήνας)
Όχι
dkProductFacets Αποθηκεύει τις ιδιότητες των τελευταίων προϊόντων που επιλέξατε προκειμένου να διατηρηθούν οι επιλεγμένες ιδιότητες από την εφαρμογή εύρεσης προϊόντων Λειτουργικό Προσωρινό
(1 ημέρα)
Όχι
productFinder Cookie που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή εύρεσης προϊόντος και αποθηκεύει τη διαδρομή επιλογής προϊόντος, η οποία είναι απαραίτητη σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης προκειμένου να σας επιτρέπουν να τροποποιείτε την επιλογή προϊόντος Λειτουργικό Μίας συνόδου Όχι
compareProducts Cookie που χρησιμοποιείται από την εφαρμογή εύρεσης προϊόντος και αποθηκεύει το προϊόν που επιλέγετε προκειμένου να επιτρέπει τη λειτουργία σύγκρισης προϊόντων Λειτουργικό Προσωρινό
(1 έτος)
Όχι
informationBasket Cookie που χρησιμοποιείται από το καλάθι πληροφοριών και αποθηκεύει τα προϊόντα που επιλέγετε προκειμένου να διατηρεί τη λίστα για μετέπειτα ανάκτηση ή αποστολή της μέσω e-mail Λειτουργικό Προσωρινό
(1 έτος)
Όχι
Formstackadmin Cookies που απαιτούνται για τη χρήση των υπηρεσιών για φόρμες ιστού Formstack Λειτουργικό Μίας συνόδου Ναι (Formstack)
NID Cookie NID της Google – ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που χρησιμοποιείται από εφαρμογές της Google για να αποθηκεύουν τις πληροφορίες των προτιμήσεών σας Λειτουργικό Προσωρινό
(1 έτος)
Ναι (Google)
PREF Cookie PREF της Google που χρησιμοποιείται για ασφαλή περιήγηση Λειτουργικό Προσωρινό
(1 έτος)
Ναι (Google)

4.3 Παρακολούθησης μέσω πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης

Όνομα cookie Σκοπός Κατηγορία Λήξη Cookies τρίτων
Uit Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη λειτουργία των κουμπιών «Share» σε αυτόν τον ιστότοπο ώστε να μπορείτε εύκολα να μοιράζεστε περιεχόμενο μέσω e-mail και κοινωνικών δικτύων Παρακολούθησης μέσω πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης Προσωρινό
(1 ημέρα)
Ναι (Add This)

Dt Προσωρινό
(2 εβδομάδες)
bt Προσωρινό
(2 έτη)
Loc Προσωρινό
(2 εβδομάδες)
Uid Προσωρινό
(2 έτη)
_atuvc Προσωρινό
(2 έτη)
Psc Προσωρινό
(2 έτη)
K Τα cookies τοποθετούνται από το Twitter όταν φορτώνετε οποιαδήποτε από τις σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία περιλαμβάνει λίστα «Τελευταίων Tweets» Παρακολούθησης μέσω πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης Προσωρινό
(2 ημέρες)
Ναι (Twitter)
_utma Προσωρινό
(2 έτη)
_guest_id Προσωρινό
(2 έτη)
_twitter_sess Μίας συνόδου
_utmz Προσωρινό
(18 μήνες)
Datr Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη λειτουργία των κουμπιών «Like» του Facebook, ώστε να μπορείτε να υποδεικνύετε περιεχόμενο της αρεσκείας σας Παρακολούθησης μέσω πρόσθετων κοινωνικής δικτύωσης Προσωρινό
(2 έτη)
Ναι (Facebook)
Lu Προσωρινό
(2 ημέρες)
locale Προσωρινό
(2 ημέρες)

4.4 Διαφήμισης τρίτων

Όνομα cookie Σκοπός Κατηγορία Λήξη Cookies τρίτων
Test_cookie Μπορεί να τοποθετηθεί στον ιστότοπο μας από κάποιο πρόσθετο της υπηρεσίας DoubleClick της Google για να επαληθεύει αν το πρόγραμμα πλοήγησής σας δέχεται cookies. Η υπηρεσία DoubleClick της Google αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφήμισης που απευθύνεται σε εσάς Διαφήμισης τρίτων Προσωρινό
(30 ημέρες)
Ναι (Google)

4.5 Δικών μας εργαλείων ανάλυσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών εργαλείων ιστού που παρέχεται από την Google Inc. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να βοηθά αυτόν τον ιστότοπο να αναλύει πώς τον χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο (σημείωση: η Daikin έχει αποφασίσει να χρησιμοποιεί την επιλογή «IP Masking» ώστε το Google Analytics να αφαιρεί το τελευταίο οκτέτο της διεύθυνσης IP σας πριν από τη χρήση και αποθήκευσή της) θα μεταδίδονται στην Google, η οποία θα τα αποθηκεύει σε εξυπηρετητές στις ΗΠΑ. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση του τρόπου που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δύναται επίσης να μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή αν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίζει τη (μερική) διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα έχει στην κατοχή της. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων σχετικά με εσάς από την Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Όνομα cookie Σκοπός Κατηγορία Λήξη Cookies τρίτων
__utma Αυτό το cookie τοποθετείται συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης κατά την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο από αυτό το πρόγραμμα περιήγησης. Αν έχετε διαγράψει το cookie και στη συνέχεια το πρόγραμμα περιήγησης επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο, τοποθετείται ένα νέο cookie __utma cookie, με διαφορετικό μοναδικό αναγνωριστικό. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών αυτού του ιστότοπου και ανανεώνεται με κάθε προβολή σελίδας. Επιπλέον, αυτό το cookie παρέχεται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη διασφάλιση τόσο της εγκυρότητας όσο και της προσβασιμότητας του cookie ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας. Δικών μας εργαλείων ανάλυσης (Google Analytics) Προσωρινό
(2 έτη)
Όχι
__utmz Αυτό το cookie αποθηκεύει τον τύπο παραπομπής που χρησιμοποιείται από εσάς για να φτάσετε σε αυτόν τον ιστότοπο, είτε μέσω μιας άμεσης μεθόδου, ενός συνδέσμου παραπομπής, μιας αναζήτησης ιστότοπου ή μιας καμπάνιας, όπως μια διαφήμιση ή ένας σύνδεσμος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της επισκεψιμότητας των μηχανών αναζήτησης, των διαφημιστικών καμπανιών και της πλοήγησης σελίδων σε αυτόν τον ιστότοπο. Το cookie ενημερώνεται με κάθε προβολή σελίδας σε αυτόν τον ιστότοπο. Δικών μας εργαλείων ανάλυσης (Google Analytics) Προσωρινό
(6 μήνες)
Όχι
__utmb Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την έναρξη και συνέχιση μιας συνόδου ενός χρήστη με αυτόν τον ιστότοπο. Όποτε προβάλλετε μια σελίδα σε αυτόν τον ιστότοπο, ο κώδικας του Google Analytics προσπαθεί να ενημερώσει αυτό το cookie. Αν δεν βρει το cookie, τοποθετείται ένα νέο και ξεκινά μια νέα σύνοδος. Κάθε φορά που επισκέπτεστε μια διαφορετική σελίδα σε αυτόν τον ιστότοπο, αυτό το cookie ενημερώνεται για να λήξει σε 30 λεπτά, συνεχίζοντας έτσι μια μεμονωμένη σύνοδο για όσο χρόνο συνεχίζεται η δραστηριότητά σας σε διαστήματα των 30 λεπτών. Αυτό το cookie λήγει όταν παραμείνετε σε μια σελίδα αυτού του ιστότοπου για διάστημα μεγαλύτερο από 30 λεπτά. Δικών μας εργαλείων ανάλυσης (Google Analytics) Προσωρινό
(30 λεπτά)
Όχι
__utmc Αυτό το cookie λειτουργεί σε συνδυασμό με το cookie __utmb για να καθορίζει αν θα ξεκινήσει ή όχι μια νέα σύνοδο για λογαριασμό σας. Αυτό το cookie λήγει όταν θα πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Δικών μας εργαλείων ανάλυσης (Google Analytics) Μίας συνόδου Όχι

Έκδοση 1.1, Ιούλιος 2013