Πίνακας προδιαγραφών για VH-B

VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B
Απόδοση kW 1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5
Διάμετρος αγωγού mm 100 150 200 250 250 350
Connectable unit VAM150FA VAM250FA, VAM350FB VAM500FB, VAM650FB VAM800FB, VAM1000FB VAM800FB, VAM1000FB VAM1500FB, VAM2000FB
Ρεύμα εξόδου (μέγιστο) 19A σε 40°C (περιβάλλον) 19A σε 40°C (περιβάλλον) 19A σε 40°C (περιβάλλον) 19A σε 40°C (περιβάλλον) 19A σε 40°C (περιβάλλον) 19A σε 40°C (περιβάλλον)
Temperature sensor 5k ohm σε 25°C (πίνακας 502 1T) 5k ohm σε 25°C (πίνακας 502 1T) 5k ohm σε 25°C (πίνακας 502 1T) 5k ohm σε 25°C (πίνακας 502 1T) 5k ohm σε 25°C (πίνακας 502 1T) 5k ohm σε 25°C (πίνακας 502 1T)
Temperature control range 0 έως 40°C / (0-10V 0-100%) 0 έως 40°C / (0-10V 0-100%) 0 έως 40°C / (0-10V 0-100%) 0 έως 40°C / (0-10V 0-100%) 0 έως 40°C / (0-10V 0-100%) 0 έως 40°C / (0-10V 0-100%)
LED indicators Ισχύς ΟΝ - Κίτρινο, Θερμαντήρας ON - Κόκκινο (σταθερό ή αναβοσβήνει, δείχνει έλεγχο παλμών), Σφάλμα ροής αέρα - Κόκκινο Ισχύς ΟΝ - Κίτρινο, Θερμαντήρας ON - Κόκκινο (σταθερό ή αναβοσβήνει, δείχνει έλεγχο παλμών), Σφάλμα ροής αέρα - Κόκκινο Ισχύς ΟΝ - Κίτρινο, Θερμαντήρας ON - Κόκκινο (σταθερό ή αναβοσβήνει, δείχνει έλεγχο παλμών), Σφάλμα ροής αέρα - Κόκκινο Ισχύς ΟΝ - Κίτρινο, Θερμαντήρας ON - Κόκκινο (σταθερό ή αναβοσβήνει, δείχνει έλεγχο παλμών), Σφάλμα ροής αέρα - Κόκκινο Ισχύς ΟΝ - Κίτρινο, Θερμαντήρας ON - Κόκκινο (σταθερό ή αναβοσβήνει, δείχνει έλεγχο παλμών), Σφάλμα ροής αέρα - Κόκκινο Ισχύς ΟΝ - Κίτρινο, Θερμαντήρας ON - Κόκκινο (σταθερό ή αναβοσβήνει, δείχνει έλεγχο παλμών), Σφάλμα ροής αέρα - Κόκκινο
Οπές συναρμολόγησης 98mm x 181mm κέντρο, οπές 5mm Ø 98mm x 181mm κέντρο, οπές 5mm Ø 98mm x 181mm κέντρο, οπές 5mm Ø 98mm x 181mm κέντρο, οπές 5mm Ø 98mm x 181mm κέντρο, οπές 5mm Ø 98mm x 181mm κέντρα 5mm _ οπές
Maximum ambient adjacent to terminal box 35°C (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας) 35°C (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας) 35°C (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας) 35°C (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας) 35°C (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας) 35°C (κατά τη διάρκεια της λειτουργίας)
Run relay 1A 120V AC ή 1A 24V DC 1A 120V AC ή 1A 24V DC 1A 120V AC ή 1A 24V DC 1A 120V AC ή 1A 24V DC 1A 120V AC ή 1A 24V DC 1A 120V AC ή 1A 24V DC
Είσοδος σημείου ρύθμισης BMS 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220/250 220/250 220/250 220/250 220/250 220/250
Ασφάλεια ελέγχου 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA