Πίνακας προδιαγραφών για VAM-FC9

VAM150FCVE9 VAM250FCVE9
Ισχύς εισόδου - 50Hz Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας Ονομ. Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high) kW 0.132 0.161
  Πρόγραμμα παράκαμψης Ονομ. Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high) kW 0.132 0.161
Casing Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 285 285
    Πλάτος mm 776 776
    Βάθος mm 525 525
Βάρος Μονάδα kg 23.0 23.0
Ανεμιστήρας External static pressure - 50Hz Ultra high Pa 90.0 70.0
Εύρος λειτουργίας Relative humidity % 80% ή λιγότερο 80% ή λιγότερο
Στάθμη ηχητικής πίεσης - 50Hz Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high) dBA 27.0 28.0
  Πρόγραμμα παράκαμψης Εξαιρετικά υψηλή (Ultra high) dBA 27.0 28.0
Σύστημα εναλλαγής θερμότητας Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής
Στοιχείο εναλλαγής θερμότητας Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί
Connection duct diameter mm 100 150
Πρόγραμμα λειτουργίας Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας, πρόγραμμα παράκαμψης, πρόγραμμα ανανέωσης αέρα
Κατηγορία SEC B, Βλ. σημείωση 4 B, Βλ. σημείωση 4
Στάθμη ηχητικής ισχύoς (Lwa) dB 40 43
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού kWh/a 18.6 (4) 13.8 (4)
Ετήσια εξοικονόμηση θέρμανσης Cold climate kWh/a 45.7 (4) 43.1 (4)
  Average climate kWh/a 89.4 (4) 84.3 (4)
  Warm climate kWh/a 20.7 (4) 19.5 (4)
Τροφοδοσία ισχύος Name   VE VE
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις (1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα. (1) - Μέτρηση σε καμπύλη ανεμιστήρα 15. Ανατρέξτε στις καμπύλες ανεμιστήρα.
  (2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628. (2) - Μέτρηση κατά JIS B 8628.
  (3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7 (3) - Μέτρηση σε ρυθμό ροής αναφοράς σύμφωνα με το ΕΝ13141-7
  (4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (4) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014
  (5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014 (5) - Σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1253/2014
  (6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014 (6) - Σε ταχύτητα ροής αναφοράς, σε συμφωνία με τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΕ) Αρ. 1254/2014
  (7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας. (7) - Καθαρίστε το φίλτρο όταν εμφανιστεί το εικονίδιο φίλτρου στην οθόνη ελεγκτή. Ο τακτικός καθαρισμός φίλτρου είναι σημαντικός για την ποιότητα παρεχόμενου αέρα και για την ενεργειακή απόδοση της μονάδας.