Πίνακας προδιαγραφών για RZA-D

RZA200D7Y1B RZA250D7Y1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 870 870
    Πλάτος mm 1,100 1,100
    Βάθος mm 460 460
Βάρος Μονάδα kg 117 117
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστής
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -20 -20
      Μέγ. °CDB 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -20 -20
      Μέγ. °CWB 15 15
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 73 76
  Θέρμανση dBA 76 (1) 79 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 53 57
  Θέρμανση Ονομ. dBA 60 63
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32
  Φορτίο kg 5 5
  Φορτίο TCO2Eq 3.38 3.38
  GWP   675 675
Piping connections Υγρό Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 22.2 22.2
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 100 100
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 30 30
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1
  Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2
  Αφαιρούμενη ετικέτα αερίου F 1 1
  Σωλήνες σύνδεσης 6 6
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 380-415 380-415
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 20
Σημειώσεις (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21