Πίνακας προδιαγραφών για RXZ-N

RXZ25NV1B RXZ35NV1B RXZ50NV1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 693 693 693
    Πλάτος Mm 795 795 795
    Βάθος Mm 300 300 300
Weight Μονάδα kg 50 50 50
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB 43 43 43
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -20 -20 -20
      Μέγ. °CWB 18 18 18
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 48 49
  Θέρμανση Υψ. dBA 46 48 50
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 1.34 1.34 1.34
  Φορτίο TCO2Eq 0.9 0.9 0.9
  GWP   675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 8 8 8
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου