Πίνακας προδιαγραφών για RXTM-N

RXTM30N2V1B RXTM40N2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 551 551
    Πλάτος Mm 763 763
    Βάθος Mm 312 312
Weight Μονάδα kg 38 38
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 450 360
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 360 360
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48 48
  Θέρμανση Ονομ. dBA 49 49
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32
  Φορτίο kg 1.1 1.1
  Φορτίο TCO2Eq 0.7 0.7
  GWP   675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά