Πίνακας προδιαγραφών για RX-GVB

RX60G4V1B RX71GV1B8
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 735 770
    Πλάτος mm 825 900
    Βάθος mm 300 320
Βάρος Μονάδα kg 47 71
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,497 1,624
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,497 1,624
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 680 730
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 680 730
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 49 52
    Χαμηλή dBA 46 49
  Θέρμανση Υψ. dBA 49 52
    Χαμηλή dBA 46 49
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A
  Φορτίο kg 1.5 2.3
  Φορτίο TCO2Eq 3.1 4.8
  GWP   2,087.5 2,087.5
Piping connections Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 20 20
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Τάπα αποχέτευσης (μόνο μοντέλα αντλιών θερμότητας) 1  
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα (1) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V
  (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (5) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Υποδοχή εξόδου συμπυκνωμάτων   1