Πίνακας προδιαγραφών για RTD-W

RTD-W RTD-W.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 100 100
    Πλάτος mm 100 100
    Βάθος mm 22 22
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Λειτουργία Ελάχ. °C 0  
    Μέγ. °C 50  
  Φύλαξη Ελάχ. °C -10  
    Μέγ. °C 50  
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 15V-24V DC 15V-24V DC