Πίνακας προδιαγραφών για RTD-RA

RTD-RA
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 80
    Πλάτος Mm 80
    Βάθος Mm 37.5
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 15 V DC