Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Διεπαφή Modbus για την παρακολούθηση και τον έλεγχο οικιακών εσωτερικών μονάδων
  • Ομαδικός έλεγχος (κλώνος από master RTD)
  • Ενεργειακή αποδοτικότητα με σύνδεση PIR & Di

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Κατάλογοι