Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Διασύνδεση Modbus για την παρακολούθηση και τον έλεγχο Daikin Altherma split χαμηλής θερμοκρασίας
  • Ομαδικός έλεγχος (κλώνος από master RTD)
  • Ενεργειακή αποδοτικότητα με σύνδεση PIR & Di

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έγγραφα

Κατάλογοι
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.