Πίνακας προδιαγραφών για RTD-20

RTD-20
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 100
    Πλάτος mm 100
    Βάθος mm 22
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ambient temperature-=-Relative humidity <-=-% % 90
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 15V-24V DC