Πίνακας προδιαγραφών για MC55W

MC55WVM
Type Ιονιστής
Εφαρμογή Τύπου δαπέδου
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 500
    Πλάτος Mm 270
    Βάθος Mm 270
Weight Μονάδα kg 6.8
Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα Ισχύς εισόδου Turbo kW 0.037
    M kW 0.015
    ΧΑΜ. kW 0.010
    Αθόρυβο kW 0.008
Στάθμη ηχητικής πίεσης Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα Turbo dBA 53
    Μέτρια dBA 39
    Χαμηλή dBA 29
    Αθόρυβο dBA 19
Μέθοδος συλλογής σκόνης Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA
Deodorizing method Flash streamer + Καταλύτης με αποσμητική δράση
Διατάξεις ασφαλείας Εξάρτημα 01   Διακόπτης ασφαλείας (η λειτουργία σταματά όταν ανοίξει η μάσκα)
Στάνταρτ εξαρτήματα Καπάκι τηλεχειριστηρίου 1
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1
  Ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA 1
  Αποσμητικό φίλτρο 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1
Καλώδιο τροφοδοσίας m 1.8
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50/60
  Τάση V 220-240/220-230
Ρεύμα λειτουργίας Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα Turbo A 0.32
    Μέτρια A 0.14
    Χαμηλή A 0.10
    Αθόρυβο A 0.08
Σημειώσεις (1) - Το κατάλληλο εμβαδόν δωματίου αρμόζει για τη λειτουργία μονάδας σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα (HH). Ο χώρος δωματίου εφαρμογής υποδεικνύει το χώρο όπου συγκεκριμένη ποσότητα σωματιδίων σκόνης μπορεί να απομακρυνθεί μέσα σε 30 λεπτά. (JEM 1467)
  (2) - Τα επίπεδα ήχου λειτουργίας είναι οι μέσες τιμές που μετρούνται σε απόσταση 1 μ. από το εμπρόσθιο, αριστερό, δεξιό και άνω μέρος της μονάδας. (Αυτά ισοδυναμούν με τις τιμές σε ανηχοϊκό θάλαμο)
  (3) - Στη μονάδα είναι προσαρτημένο ηλεκτροστατικό φίλτρο HEPA.
  (4) - Άλλες λειτουργίες: Ενεργή λειτουργία μορφοποίησης. Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.