Αντάπτορας για εξωτερική κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο

VRV - KRP2A51

Εξ αποστάσεως έλεγχος των εσωτερικών σας μονάδων

KRP2A51

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Απομακρυσμένη εκκίνηση και σταμάτημα έως και 128 εσωτερικών μονάδων (64 ομάδες) μέσω F1F2
  • Ένδειξη συναγερμού/ Τερματισμός πυρκαγιάς
  • Απομακρυσμένη ρύθμιση σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας
  • Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κεντρικό χειριστήριο

Έγγραφα

Κατάλογοι
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.