Αντάπτορας καλωδίωσης

KRP1C65

Επιτρέπει αλληλοσύνδεση με ανεμιστήρα εισροής καθαρού αέρα

KRP1C65

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Έγγραφα

Εγχειρίδια εγκατάστασης
Λήψη γλώσσας