Πίνακας προδιαγραφών για KRCS01-7B

KRCS01-7B.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 60
    Πλάτος Mm 50