Πίνακας προδιαγραφών για KLIC-DD

KLIC-DD KLIC-DD.
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 45 45
    Πλάτος mm 45 45
    Βάθος mm 14 14
Βάρος Μονάδα kg 0.060 0.060
Θερμοκρασία περιβάλλοντος Λειτουργία Ελάχ. °C 0  
    Μέγ. °C 55  
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 29V DC 29V DC