Κιτ εισροής καθαρού αέρα

KDDP55D160-2

Επιτρέπει είσοδο νωπού αέρα απευθείας μέσω της εσωτερικής μονάδας

KDDP55D160-2

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Σε συνδυασμό με κασέτα round flow
  • Απαιτείται επίσης το εξάρτημα KDDP55C160-1
  • Η επιλογή δεν συνδυάζεται με αυτοκαθαριζόμενο πάνελ
  • Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για τους περιορισμούς

Έγγραφα

Εγχειρίδια εγκατάστασης