Πίνακας προδιαγραφών για HXHD-A8

HXHD125A8V1B HXHD200A8Y1B
Casing Colour   Γκρι μεταλλικό Γκρι μεταλλικό
  Material   Λαμαρίνα με επικάλυψη Λαμαρίνα με επικάλυψη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 705 705
    Πλάτος mm 600 600
    Βάθος mm 695 695
Βάρος Μονάδα kg 92.0 147
Ψυκτικό μέσο Type   R-134a R-134a
  Φορτίο kg 2.00 2.60
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 55.0 (4) 60.0 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 42.0 (4), 43.0 (5) 46.0 (4), 46.0 (5)
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 380-415
Current Συνιστώμενες ασφάλειες A 20 16
Σημειώσεις (1) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB (1) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; συνθήκες περιβάλλοντος: 7°CDB/6°CWB
  (2) - Για το νερό Dt 5°C (2) - Για το νερό Dt 5°C
  (3) - Για το νερό Dt 10°C (3) - Για το νερό Dt 10°C
  (4) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55°C; LW 65°C (4) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 55°C; LW 65°C
  (5) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70°C; LW 80°C (5) - Τα επίπεδα θορύβου μετριώνται σε: EW 70°C; LW 80°C
  (6) - Ρύθμιση επί τόπου (6) - Ρύθμιση επί τόπου
  (7) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax (7) - Σύμφωνα με το EN/IEC 61000-3-11, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε το διαχειριστή δικτύου διανομής προκειμένου να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με Zsys (σύνθετη αντίσταση συστήματος) μικρότερο ή ίσο με Zmax
  (8) - Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A. (8) - Ευρωπαϊκό/Διεθνές τεχνικό πρότυπο για τα όρια των μεταβολών τάσης, διακυμάνσεων τάσεις και αναβόσβημα που παράγονται από δημόσιο σύστημα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤ 75A.
  (9) - Zsys: Αντίσταση συστήματος (9) - Zsys: Αντίσταση συστήματος
  (10) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως (10) - Ισχύς βραχυκυκλώσεως