Πίνακας προδιαγραφών για GSIEKA

GSIEKA15018 GSIEKA10009 GSIEKA25030 GSIEKA20024 GSIEKA35530
Απόδοση kW 1.8 0.9 3.0 2.4 3.0
Διάμετρος αγωγού mm 150 100 255 200 355
Connectable unit VAM250FCVE(9), VAM350FCVE VAM150FCVE(9) VAM650-800-1000J7VE, VAM1500-2000J7VEB, VAM800-1000FCVE VAM350-500J7VEB, VAM500-650FCVE VAM1500-2000J7VEB, VAM1500-2000FCVE
Ρεύμα εξόδου (μέγιστο) 8,2A 4,1A 13,6A 10,9A 13,6A
Temperature sensor 10 kΩ at 25°C 10 kΩ at 25°C 10 kΩ at 25°C 10 kΩ at 25°C 10 kΩ at 25°C
Temperature control range -10…50°C -10…50°C -10…50°C -10…50°C -10…50°C
LED indicators LED 1 flashing every 5 sec - Heater is starting up, LED 1 flashing every sec - Ari flow detected, heating allowed, LED 1 OFF - No power supply or no flow, LED 1 ON - Problem with duct temperature sensor, setpoint potentiometer or PTC airflow sensor, LED 2 OFF - Heater is not operating, LED 2 ON - Heater is operating LED 1 flashing every 5 sec - Heater is starting up, LED 1 flashing every sec - Ari flow detected, heating allowed, LED 1 OFF - No power supply or no flow, LED 1 ON - Problem with duct temperature sensor, setpoint potentiometer or PTC airflow sensor, LED 2 OFF - Heater is not operating, LED 2 ON - Heater is operating LED 1 flashing every 5 sec - Heater is starting up, LED 1 flashing every sec - Ari flow detected, heating allowed, LED 1 OFF - No power supply or no flow, LED 1 ON - Problem with duct temperature sensor, setpoint potentiometer or PTC airflow sensor, LED 2 OFF - Heater is not operating, LED 2 ON - Heater is operating LED 1 flashing every 5 sec - Heater is starting up, LED 1 flashing every sec - Ari flow detected, heating allowed, LED 1 OFF - No power supply or no flow, LED 1 ON - Problem with duct temperature sensor, setpoint potentiometer or PTC airflow sensor, LED 2 OFF - Heater is not operating, LED 2 ON - Heater is operating LED 1 flashing every 5 sec - Heater is starting up, LED 1 flashing every sec - Ari flow detected, heating allowed, LED 1 OFF - No power supply or no flow, LED 1 ON - Problem with duct temperature sensor, setpoint potentiometer or PTC airflow sensor, LED 2 OFF - Heater is not operating, LED 2 ON - Heater is operating
Οπές συναρμολόγησης 150mm 100mm 250mm 200mm 355mm
Maximum ambient adjacent to terminal box 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C
Run relay 230VAC/20A 230VAC/20A 230VAC/20A 230VAC/20A 230VAC/20A
Είσοδος σημείου ρύθμισης BMS 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 230 230 230 230 230
Ασφάλεια ελέγχου 250V/315mA 250V/315mA 250V/315mA 250V/315mA 250V/315mA