Πίνακας προδιαγραφών για FWXV-A

FWXV15AVEB FWXV20AVEB
Απόδοση ψύξης Αντιληπτή απόδοση Ονομ. kW 0.98 1.4
  Συνολική απόδοση Ονομ. kW 1.2 1.7
Απόδοση θέρμανσης Total capacity Ονομ. kW 1.5 2.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.013 0.015
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.013 0.015
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 600 600
    Πλάτος Mm 700 700
    Βάθος Mm 210 210
Weight Μονάδα kg 15 15
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 35 45
  Θέρμανση Ονομ. dBA 35 45
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 19 29
  Θέρμανση Ονομ. dBA 19 29
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1
  Μπαταρίες 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο (απατίτης) 2 2
  Θερμομονωτική ταινία 2 2
  Θερμομονωτικός σωλήνας 2 2
  Σωλήνες σύνδεσης 2 2
  Ταινία πρόσδεσης 1 1
  Δακτύλιος O 4 4
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: θερμοκρασία δωματίου 20°CDB και θερμοκρασία νερού εισόδου 45°C, πτώση θερμοκρασίας νερού 5K. (2) - Θέρμανση: θερμοκρασία δωματίου 20°CDB και θερμοκρασία νερού εισόδου 45°C, πτώση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (3) - Το εύρος θερμοκρασίας νερού χρήσης είναι 6°C (Ελάχ) έως 60°C (Μέγ.) (3) - Το εύρος θερμοκρασίας νερού χρήσης είναι 6°C (Ελάχ) έως 60°C (Μέγ.)
  (4) - Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση ύδατος είναι 1,18 MPa. (4) - Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση ύδατος είναι 1,18 MPa.
  (5) - Συμβατότητα με την Οδηγία για το πόσιμο νερό 98/83/Ε.Κ. για νερό ψύξης, καυτό νερό και συμπλήρωμα νερού (5) - Συμβατότητα με την Οδηγία για το πόσιμο νερό 98/83/Ε.Κ. για νερό ψύξης, καυτό νερό και συμπλήρωμα νερού
  (6) - Η ποσότητα κυκλοφορίας νερού πρέπει να βρίσκεται σε 3L/min έως 15L/min (0.18m³/hr έως 0.9m³/hr). (6) - Η ποσότητα κυκλοφορίας νερού πρέπει να βρίσκεται σε 3L/min έως 15L/min (0.18m³/hr έως 0.9m³/hr).
  (7) - Επιτρεπόμενο μοντέλο διασύνδεσης κιβωτίου hydro είναι η σειρά BA. (7) - Επιτρεπόμενο μοντέλο διασύνδεσης κιβωτίου hydro είναι η σειρά BA.
  (8) - Θερμομόνωση: σωλήνες εισαγωγής και εξαγωγής (8) - Θερμομόνωση: σωλήνες εισαγωγής και εξαγωγής