Πίνακας προδιαγραφών για FWT-CT

FWT02CT FWT02CATNMV1 FWT03CT FWT03CATNMV1 FWT04CT FWT04CATNMV1 FWT05CT FWT05CATNMV1 FWT06CT FWT06CATNMV1
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 1.50 (1) 1.50 (1) 1.49 (1) 1.49 (1) 1.91 (1) 1.91 (1) 2.77 (1) 2.77 (1) 3.22 (1) 3.22 (1)
    Υψηλή kW 1.82 (1) 1.82 (1) 1.99 (1) 1.99 (1) 2.60 (1) 2.60 (1) 3.38 (1) 3.38 (1) 4.03 (1) 4.03 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 1.94 (1) 1.94 (1) 2.02 (1) 2.02 (1) 2.52 (1) 2.52 (1) 3.76 (1) 3.76 (1) 4.04 (1) 4.04 (1)
    Υψηλή kW 2.40 (1) 2.40 (1) 2.67 (1) 2.67 (1) 3.27 (1) 3.27 (1) 4.49 (1) 4.49 (1) 5.21 (1) 5.21 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 2.06 (2) 2.06 (2) 2.25 (2) 2.25 (2) 2.75 (2) 2.75 (2) 4.03 (2) 4.03 (2) 4.83 (2) 4.83 (2)
    Υψηλή kW 2.71 (2) 2.71 (2) 2.96 (2) 2.96 (2) 3.71 (2) 3.71 (2) 5.07 (2) 5.07 (2) 6.23 (2) 6.23 (2)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.06 0.06
  Υψηλή kW 0.031 0.031 0.032 0.032 0.042 0.042 0.053 0.053 0.072 0.072
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 288 288 288 288 288 288 310 310 310 310
    Πλάτος mm 800 800 800 800 800 800 1,070 1,070 1,070 1,070
    Βάθος mm 206 206 206 206 206 206 224 224 224 224
Βάρος Μονάδα kg 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 14.0 14.0 14.0 14.0
Casing Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/h 340 (3)   374 (3)   442 (3)   663 (3)   782 (3)  
    Υψ. m³/h 442 (3)   476 (3)   629 (3)   866 (3)   1,053 (3)  
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 36 (4) 36 (4) 39 (4) 39 (4) 45 (4) 45 (4) 47 (4) 47 (4) 51 (4) 51 (4)
  Υψηλή dBA 45 (4) 45 (4) 48 (4) 48 (4) 55 (4) 55 (4) 55 (4) 55 (4) 59 (4) 59 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 25 (5) 25 (5) 25 (5) 25 (5) 32 (5) 32 (5) 34 (5) 34 (5) 39 (5) 39 (5)
  Υψ. dBA 34 (5) 34 (5) 35 (5) 35 (5) 42 (5) 42 (5) 42 (5) 42 (5) 46 (5) 46 (5)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 420 420 460 460 570 570 780 780 910 910
    Υψηλή l/h 420 420 460 460 570 570 780 780 910 910
  Θέρμανση Υψ. l/h 420 420 460 460 570 570 780 780 910 910
    Χαμηλή l/h 420 420 460 460 570 570 780 780 910 910
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 24 24 20 20 28 28 23 23 26 26
      Υψηλή kPa 34 34 24 24 31 31 30 30 36 36
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 23 23 16 16 19 19 24 24 30 30
      Υψ. kPa 35 35 23 23 31 31 32 32 42 42
Piping connections Νερό Είσοδος   1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
    Έξοδος   1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα εισόδου Χαμηλή A 0.17 0.17 0.19 0.19 0.19 0.19 0.25 0.25 0.31 0.31
  Υψ. A 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.29 0.29 0.34 0.34
Κινητήρας ανεμιστήρα Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.025 0.025 0.029 0.029 0.033 0.033 0.042 0.042 0.060 0.060
    Υψηλή kW 0.031 0.031 0.032 0.032 0.042 0.042 0.053 0.053 0.072 0.072
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C
  Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612). (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1m μπροστά από τη μονάδα και 0,8m κάτω από την κατακόρυφη κεντρική γραμμή της μονάδας (JIS C 9612).