Πίνακας προδιαγραφών για FWR-AF

FWR02AF FWR02AAFV3 FWR03AF FWR03AAFV3 FWR06AF FWR06AAFV3 FWR08AF FWR08AAFV3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA   33 (6)   28 (6)   43 (6)   43 (5)
  Υψ. dBA   45 (6)   42 (6)   54 (6)   61 (5)
Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Ονομαστική kPa 11 (4)   9 (4)   14 (4)      
  Ψύξη Ονομαστική kPa 20 (4)   29 (4)   24 (4)      
Control systems Wired remote control FWEC3A   FWEC3A   FWEC3A      
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA   38 (4)   33 (4)   48 (4)   48 (4)
  Υψηλή dBA   50 (4)   47 (4)   58 (4)   66 (4)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h   216 (1)   297 (1)   535 (1)   699 (1)
    Υψηλή l/h   307 (1)   493 (1)   802 (1)   1,352 (1)
  Θέρμανση Υψ. l/h   154 (3)   234 (3)   406 (3)   643 (3)
    Χαμηλή l/h   119 (3)   165 (3)   311 (3)   425 (3)
  Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Υψ. kPa   6 (3)   4 (3)   8 (3)   29 (3)
      Χαμηλή kPa   5 (3)   2 (3)   5 (3)   14 (3)
    Ψύξη Υψηλή kPa   13 (1)   11 (1)   14 (1)   16 (1)
      Χαμηλή kPa   7 (1)   5 (1)   7 (1)   5 (1)
    Ονομ. l/h 454 (4)   853 (4)   1,084 (4)      
  Θέρμανση Ονομ. l/h 216 (4)   367 (4)   565 (4)      
Κινητήρας ανεμιστήρα Model Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης   Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης   Μόνιμος μαγνητικός ρότορας, μόνωση κλάσης F, προστασία ηλεκτρονικής υπερφόρτωσης      
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ελάχ. kW 0.60 (1)   0.88 (1)   1.19 (1)      
    Μέγ. kW 2.64 (1)   4.96 (1)   6.32 (1)      
  Αντιληπτή απόδοση Ελάχ. kW 0.40 (1)   0.58 (1)   0.79 (1)      
    Μέγ. kW 1.95 (1)   3.60 (1)   4.80 (1)      
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.7   1   1.4      
  Σειρές Ποσότητα 3   3   3      
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.086   0.138   0.191      
  Βήμα πτερυγίου mm 1.6   1.6   1.6      
  Στάδια Ποσότητα 10   10   10      
Συμπληρωματικός εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 0.2   0.3   0.4      
  Σειρές Ποσότητα 1   1   1      
  Βήμα πτερυγίου mm 1.6   1.6   1.6      
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.068   0.110   0.152      
  Στάδια Ποσότητα 8   8   8      
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm   16   16   16   16
  Νερό Έξοδος 1/2"   1/2"   1/2"      
Ισχύς εισόδου Υψηλή kW   0.019   0.016   0.033   0.087
  Χαμηλή kW   0.01   0.01   0.01   0.013
  Ελάχ. W 2.2   2.2   3.24      
  Μέγ. W 57.4   82.7   101.4      
Στάθμη ηχητικής ισχύος Max. dBA 62   70   64      
  Ελάχ. dBA 28   28   28      
Φίλτρο αέρα Type Πλαστικό   Πλαστικό   Πλαστικό      
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 774 774 987 984 1,194 1,190 1,404 1,404
    Βάθος mm 226 246 226 246 226 246 251 271
    Ύψος mm 564 564 564 564 564 564 564 564
Συνδέσεις νερού Επιπρόσθετη σερπαντίνα inch   1/2"   1/2"   1/2"   1/2"
  Πρωταρχική σερπαντίνα inch   1/2"   1/2"   1/2"   3/4 "
Casing Colour Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο   Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο   Πλαστικό + γαλβανισμένο μέταλλο      
Βάρος Μονάδα kg 22 21.2 28 27.5 35 33.6 46 43.1
Ανεμιστήρας Type 1   2   2      
  Ταχύτητα ροής αέρα Μέγ. m³/h 560 (3)   900 (3)   1,200 (3)      
    Ελάχ. m³/h 70 (3)   95 (3)   130 (3)      
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Συνολική απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW   1.25 (1)   1.72 (1)   3.10 (1)   4.06 (1)
    Υψηλή kW   1.77 (1)   2.86 (1)   4.64 (1)   7.79 (1)
  Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW   0.97 (1)   1.23 (1)   2.27 (1)   3.01 (1)
    Υψηλή kW   1.44 (1)   2.06 (1)   3.54 (1)   5.76 (1)
Απόδοση θέρμανσης 4 σωλήνων Μέγ. kW 2.46 (2)   4.19 (2)   6.45 (2)      
    Ελάχ. kW 0.82 (2)   1.18 (2)   1.76 (2)      
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW   1.36 (3)   1.88 (3)   3.55 (3)   4.85 (3)
    Υψηλή kW   1.76 (3)   2.68 (3)   4.64 (3)   7.35 (3)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1      
Ρεύμα εισόδου A A 0.05   0.05   0.07      
  A A 0.50   0.72   0.88      
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1   1   1      
Απαιτούμενες ασφάλειες A 1   1   2      
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~   1~   1~      
Σημειώσεις Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 4 σωλήνες: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, νερό εισόδου 70°C, νερό αναχώρησης 60°C (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
  Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Οι τιμές ταχύτητας ροής νερού και πτώσης πίεσης νερού είναι σε μέγιστη ταχύτητα (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (5) - SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Η κατανάλωση ρεύματος για τη μηχανική βαλβίδα είναι 5W (κορυφής). Αυτό γίνεται μόνο κατά το άνοιγμα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.
Casing Colour     Λευκό - RAL9010   Λευκό - RAL9010   Λευκό - RAL9010 Πλαστικό και μεταλλικό RAL9010  
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος     230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50
  Φάση     1~   1~   1~ 1~ 1~
Σημειώσεις   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.   (6) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.    
Piping connections Νερό Είσοδος               3/4"  
    Έξοδος               3/4"  
Control systems Wired remote control               FWEC3A