Πίνακας προδιαγραφών για FWN-AT

FWN04AATN6V3 FWN05AATN6V3 FWN06AATN6V3 FWN07AATN6V3 FWN08AATN6V3 FWN10AATN6V3
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 2.19 (1) 2.54 (1) 3.90 (1) 4.35 (1) 5.01 (1) 5.40 (1)
    Υψηλή kW 2.98 (1) 3.56 (1) 4.47 (1) 5.04 (1) 6.29 (1) 6.83 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 2.83 (1) 3.38 (1) 5.22 (1) 5.78 (1) 6.20 (1) 6.84 (1)
    Υψηλή kW 3.80 (1) 4.65 (1) 6.01 (1) 6.65 (1) 7.57 (1) 8.49 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 3.04 (2) 3.55 (2) 5.59 (2) 6.29 (2) 6.47 (2) 7.28 (2)
    Υψηλή kW 4.05 (2) 4.83 (2) 6.42 (2) 7.26 (2) 7.88 (2) 8.93 (2)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.04 0.04 0.10 0.10 0.12 0.12
  Υψηλή kW 0.112 0.112 0.152 0.152 0.248 0.248
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 559 559 559 559 559 559
    Πλάτος Mm 754 754 964 964 1,170 1,170
    Βάθος Mm 280 280 280 280 280 280
Weight Μονάδα kg 32.5 33.3 40.6 41.7 47.3 48.7
Ανεμιστήρας Διαθέσιμη στατική πίεση Χαμηλή Pa 29 30 40 41 38 38
    Υψηλή Pa 65 65 59 59 67 66
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 54 (4) 54 (4) 59 (4) 61 (4) 62 (4) 62 (4)
  Υψηλή dBA 66 (4) 66 (4) 69 (4) 69 (4) 72 (4) 72 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 49 (5) 49 (5) 54 (5) 56 (5) 57 (5) 57 (5)
  Υψ. dBA 61 (5) 61 (5) 64 (5) 64 (5) 67 (5) 67 (5)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 493 (1) 587 (1) 915 (1) 1,008 (1) 1,085 (1) 1,197 (1)
    Υψηλή l/h 671 (1) 817 (1) 1,059 (1) 1,169 (1) 1,344 (1) 1,501 (1)
  Θέρμανση Υψ. l/h 705 (2) 840 (2) 1,114 (2) 1,259 (2) 1,369 (2) 1,551 (2)
    Χαμηλή l/h 529 (2) 617 (2) 972 (2) 1,094 (2) 1,124 (2) 1,264 (2)
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 10 (1) 8 (1) 18 (1) 15 (1) 17 (1) 11 (1)
      Υψηλή kPa 15 (1) 13 (1) 22 (1) 18 (1) 21 (1) 14 (1)
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 9 (2) 7 (2) 17 (2) 14 (2) 15 (2) 10 (2)
      Υψ. kPa 15 (2) 13 (2) 22 (2) 18 (2) 21 (2) 14 (2)
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm 17 17 17 17 17 17
Συνδέσεις νερού Πρωταρχική σερπαντίνα in 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
  (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.