Πίνακας προδιαγραφών για FWF-CT

FWF02CATNMV1 FWF03CATNMV1 FWF04CATNMV1
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 1.39 (1) 1.83 (1) 2.22 (1)
    Υψηλή kW 1.85 (1) 2.87 (1) 3.09 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 1.86 (1) 2.73 (1) 3.11 (1)
    Υψηλή kW 2.43 (1) 4.04 (1) 4.20 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 2.08 (2) 2.18 (2) 2.91 (2)
    Υψηλή kW 3.03 (2) 3.88 (2) 4.37 (2)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.05 0.05 0.07
  Υψηλή kW 0.063 0.064 0.079
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 250 250 250
    Πλάτος mm 570 570 570
    Βάθος mm 570 570 570
Βάρος Μονάδα kg 15.0 17.0 17.0
Διακοσμητική μάσκα Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 45 45 45
      Πλάτος mm 460 460 460
      Βάθος mm 460 460 460
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 39 (4) 41 (4) 45 (4)
  Υψηλή dBA 52 (4) 54 (4) 56 (4)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 29 (5) 30 (5) 36 (5)
  Υψ. dBA 42 (5) 45 (5) 48 (5)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 460 780 810
    Υψηλή l/h 460 780 810
  Θέρμανση Υψ. l/h 460 780 810
    Χαμηλή l/h 460 780 810
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 19 27 29
      Υψηλή kPa 19 27 29
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 13 9 13
      Υψ. kPa 23 22 25
Piping connections Νερό Είσοδος   19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm
    Έξοδος   19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 19.05 19.05 19.05
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1N~ 1N~ 1N~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα εισόδου Χαμηλή A 0.21 0.24 0.31
  Υψ. A 0.28 0.28 0.35
Κινητήρας ανεμιστήρα Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.046 0.052 0.069
    Υψηλή kW 0.063 0.064 0.079
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C
  (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP (3) - Ροή αέρα σε 0Pa ESP
  (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615) (5) - Η ηχητική πίεση μετρήθηκε σε απόσταση 1,5m κάτω από την πρόσοψη (JIS Β 8615)