Πίνακας προδιαγραφών για FWF-BT

FWF02B7TV1B FWF02B5TV1B FWF03B7TV1B FWF03B5TV1B FWF05B7TV1B FWF04B7TV1B FWF04B5TV1B FWF05B5TV1B
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW   1.0 (1)   1.4 (1)     1.4 (1) 1.8 (1)
    Υψηλή kW   1.4 (1)   2.0 (1)     2.7 (1) 3.5 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW   1.3 (1)   2.4 (1)     2.4 (1) 2.8 (1)
    Υψηλή kW   1.7 (1)   3.0 (1)     4.0 (1) 4.9 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW   1.9 (2)   2.7 (2)     2.7 (2) 3.0 (2)
    Υψηλή kW   2.4 (2)   3.3 (2)     4.5 (2) 5.6 (2)
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW   0.060   0.060     0.055 0.062
  Υψηλή kW   0.074   0.074     0.090 0.118
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 285 285 (4) 285 285 (4) 285 285 285 (4) 285 (4)
    Πλάτος mm 575 575 575 575 575 575 575 575
    Βάθος mm 575 575 575 575 575 575 575 575
Βάρος Μονάδα kg 19 19 19 19 19 19 19 19
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/h 318 300 318 318 420 318 318 420
    Υψ. m³/h 468 456 468 468 876 660 660 876
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA   36.0   38.0     38.0 42.0
  Υψηλή dBA   44.0   44.0     50.0 55.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 26 26.0 26 26.0 30 26 26.0 30.0
  Υψ. dBA 27 31.0 27 31.0 39 33 40.0 45.0
  Υπερ-υψηλό dBA 31   31   45 40    
Ροή νερού Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Υψηλή kPa   5   17     29 40
    Θέρμανση Υψ. kPa   7   18     30 43
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Ψύξη Ελάχ. °C   5 (5)   5 (5)     5 (5) 5 (5)
    Μέγ. °C   50 (5)   50 (5)     50 (5) 50 (5)
  Θέρμανση Ελάχ. °C   5 (5)   5 (5)     5 (5) 5 (5)
    Μέγ. °C   50 (5)   50 (5)     50 (5) 50 (5)
Piping connections Νερό Είσοδος   3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα)
    Έξοδος   3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα) 3/4" BSP (θηλυκό σπείρωμα)
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC7E530, BRC7E531   BRC7E530, BRC7E531   BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531    
  Wired remote control   BRC315D7   BRC315D7   BRC315D7 BRC315D7    
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440
Σημειώσεις Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C (1) - Ψύξη: αέρας 27°CDB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C
  Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C, Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C, Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°C DB, νερό προσαγωγής 50°C (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C, (2) - Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 45°C; νερό εξόδου 40°C,
  Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα (3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C, Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα (3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C, Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα (3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C, (3) - Θέρμανση: 4 σωλήνες: αέρας 20°CDB, 15°CWB,; νερό εισόδου 65°C,; νερό εξόδου 55°C,
  Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών (4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών (4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών (4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών (4) - Το ύψος περιλαμβάνει κουτί διακοπτών
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού   1   1     1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων   1   1     1 1
  Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων   1   1     1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης   8   8     8 8
  Κοχλίες   4   4     4 4
  Οδηγός εγκατάστασης   1   1     1 1
  Δακτύλιος O   2   2     2 2
  Μόνωση   6   6     6 6
Σημειώσεις   (5) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα   (5) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα     (5) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα (5) - Μην επιτρέπετε να εισέρχεται νερό με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 50°/70°C μέσα στη μονάδα, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα