Κρυφή μονάδα τύπου flexi με χαμηλό ESP

FWE-DATN5V3-T

Μονάδα κινητήρα ανεμιστήρα AC για οριζόντια ή κάθετη κρυφή τοποθέτηση

FWE-DATN5V3-T