Κρυφή μονάδα τύπου flexi με χαμηλό ESP

FWE-DATN5V3-L

Μονάδα κινητήρα ανεμιστήρα AC για οριζόντια ή κάθετη κρυφή τοποθέτηση

FWE-DATN5V3-L