Κρυφή μονάδα τύπου flexi με χαμηλό ESP

FWE-DAFN5V3-S

Μονάδα κινητήρα ανεμιστήρα AC για οριζόντια ή κάθετη κρυφή τοποθέτηση

FWE-DAFN5V3-S