Πίνακας προδιαγραφών για FWE-CT

FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 0.70 1.20 1.40 2.10 2.50 3.10 3.70
    Υψηλή kW 1.33 2.08 2.58 3.94 4.30 5.25 6.48
    Εξαιρετικά υψηλή kW 1.61 2.44 3.27 4.55 4.83 6.02 7.58
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 0.90 1.40 1.80 2.80 3.10 3.90 4.90
    Υψηλή kW 1.81 2.78 3.49 5.32 5.68 6.92 8.64
    Εξαιρετικά υψηλή kW 2.17 3.22 4.34 6.06 6.83 7.84 9.96
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW 1.02 1.70 1.93 2.85 3.75 4.49 5.30
    Υψηλή kW 1.96 3.13 3.76 5.61 6.53 7.84 9.43
    Εξαιρετικά υψηλή kW 2.38 3.66 4.77 6.48 7.96 9.00 11.08
Ισχύς εισόδου Χαμηλή kW 0.03 0.04 0.04 0.06 0.09 0.10 0.12
  Υψηλή kW 0.039 0.054 0.059 0.093 0.128 0.145 0.180
  Εξαιρετικά υψηλή kW 0.046 0.069 0.083 0.119 0.163 0.181 0.230
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 253 253 253 253 253 253 253
    Πλάτος Mm 590 590 590 590 590 590 590
    Βάθος Mm 705 875 1,010 1,210 1,460 1,560 1,820
Weight Μονάδα kg 17.0 20.2 23.7 28.4 36.7 39.1 45.5
Περίβλημα Χρώμα   Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 31 38 32 39 38 41 40
  Υψηλή dBA 49 56 50 55 57 58 60
  Εξαιρετικά υψηλή dBA 51 61 58 62 62 64 65
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 21 28 22 29 27 31 29
  Υψ. dBA 39 46 38 45 47 48 49
  Υπερ-υψηλό dBA 41 51 48 52 52 54 55
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 115 184 209 327 388 497 565
    Υψηλή l/h 212 331 404 668 733 899 1,050
    Εξαιρετικά υψηλή l/h 254 382 526 768 886 1,023 1,229
  Θέρμανση Υψ. l/h 370 592 707 1,051 1,279 1,531 1,773
    Χαμηλή l/h 192 322 364 530 650 780 995
    Εξαιρετικά υψηλή l/h 449 692 899 1,216 1,562 1,757 2,085
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Χαμηλή kPa 3 2 4 10 3 5 8
      Υψηλή kPa 11 9 16 36 10 15 25
      Εξαιρετικά υψηλή kPa 15 12 24 46 15 19 33
    Θέρμανση Χαμηλή kPa 4 4 5 11 35 50 11
      Υψ. kPa 14 12 20 44 134 189 33
      Εξαιρετικά υψηλή kPa 20 17 32 58 199 249 46
Συνδέσεις σωληνώσεων Νερό Είσοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Έξοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4"
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ρεύμα εισόδου Χαμηλή A 0.13 0.18 0.19 0.27 0.40 0.46 0.54
  Υψ. A 0.17 0.24 0.26 0.43 0.58 0.65 0.78
  Υπερ-υψηλό A 0.21 0.31 0.37 0.53 0.73 0.81 1.03