Πίνακας προδιαγραφών για FWD-AT

FWD04AATN6V3 FWD04ACTN6V3 FWD06AATN6V3 FWD06ACTN6V3 FWD08AATN6V3 FWD08ACTN6V3 FWD10AATN6V3 FWD10ACTN6V3 FWD12AATN6V3 FWD12ACTN6V3 FWD16AATN6V3 FWD16ACTN6V3 FWD18AATN6V3 FWD18ACTN6V3
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA   49 (5)   54 (5)   57 (5)   57 (5)   55 (5)   64 (5)   64 (5)
  Υψ. dBA   61 (5)   64 (5)   67 (5)   67 (5)   69 (5)   73 (5)   73 (5)
Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Ονομαστική kPa 14   20   20   13   21   28   37  
  Ψύξη Ονομαστική kPa 17   24   24   16   26   34   45  
Control systems Wired remote control FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A   FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A  
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA   54 (4)   59 (4)   62 (4)   62 (4)   60 (4)   69 (4)   69 (4)
  Υψηλή dBA   66 (4)   69 (4)   72 (4)   72 (4)   74 (4)   78 (4)   78 (4)
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h   493 (1)   915 (1)   1,085 (1)   1,197 (1)   1,509 (1)   2,145 (1)   2,365 (1)
    Υψηλή l/h   671 (1)   1,059 (1)   1,344 (1)   1,501 (1)   2,163 (1)   2,953 (1)   3,270 (1)
  Θέρμανση Υψ. l/h   705 (2)   1,114 (2)   1,369 (2)   1,551 (2)   2,209 (2)   3,008 (2)   3,311 (2)
    Χαμηλή l/h   529 (2)   972 (2)   1,124 (2)   1,264 (2)   1,573 (2)   2,203 (2)   2,389 (2)
  Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Υψ. kPa   15 (2)   22 (2)   21 (2)   14 (2)   25 (2)   31 (2)   41 (2)
      Χαμηλή kPa   9 (2)   17 (2)   15 (2)   10 (2)   14 (2)   18 (2)   23 (2)
    Ψύξη Υψηλή kPa   17 (1)   24 (1)   24 (1)   16 (1)   29 (1)   37 (1)   48 (1)
      Χαμηλή kPa   10 (1)   18 (1)   17 (1)   11 (1)   15 (1)   21 (1)   27 (1)
    Ονομ. l/h 674   1,064   1,339   1,514   2,056   2,833   3,140  
  Θέρμανση Ονομ. l/h 674   1,064   1,339   1,514   2,056   2,833   3,140  
Κινητήρας ανεμιστήρα Model Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης   Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης   Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης   Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης   Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης   Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης   Επαγωγικό σύστημα κλειστού τύπου, μόνωση κλάσης B, θερμική ασφάλεια περιέλιξης  
  Ταχύτητα Steps 3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)   3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)   3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)   3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)   3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)   3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)   3 (υψηλή, μεσαία, χαμηλή)  
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Υψ. kW 3.90 (1)   6.20 (1)   7.80 (1)   8.82 (1)   11.90 (1)   16.40 (1)   18.30 (1)  
  Αντιληπτή απόδοση Υψ. kW 3.08 (1)   4.65 (1)   6.52 (1)   7.16 (1)   9.36 (1)   12.80 (1)   14.10 (1)  
Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος νερού l 1.06   1.42   1.79   2.38   2.5   4.02   5.03  
  Σειρές Ποσότητα 3   3   3   4   3   4   5  
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.138   0.190   0.243   0.243   0.340   0.414   0.414  
  Βήμα πτερυγίου Mm 2.1   1.8   2.1   2.1   2.1   2.1   2.1  
  Στάδια Ποσότητα 10   10   10   10   14   14   14  
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17
Ισχύς εισόδου Υψηλή kW   0.265   0.460   0.505   0.505   0.750   1.300   1.300
  Χαμηλή kW   0.14   0.35   0.29   0.29   0.37   0.87   0.87
  Ονομ. W 173   294   336   336   473   966   966  
  Χαμηλή W 130   247   261   261   328   704   704  
  Υψ. W 234   349   443   443   714   1,197   1,197  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Υψ. dBA 66   69   72   72   74   78   78  
  Χαμηλή dBA 54   59   62   62   60   69   69  
  Ονομ. dBA 61   63   67   67   67   73   73  
Φίλτρο αέρα Type Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2   Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2   Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2   Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2   Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2   Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2   Ακρυλικό – Κατηγορία φίλτρου EU2  
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος Mm 754 754 964 964 1,174 1,170 1,174 1,170 1,174 1,170 1,384 1,380 1,384 1,380
    Βάθος Mm 559 280 559 280 559 280 559 280 718 353 718 353 718 353
    Ύψος Mm 280 559 280 559 280 559 280 559 352 718 352 718 352 718
Συνδέσεις νερού Επιπρόσθετη σερπαντίνα in                           1/2"
  Πρωταρχική σερπαντίνα in   3/4 "   3/4 "   3/4 "   3/4 "   1/2"   1/2"   1/2"
  Στάνταρ εναλλάκτης θερμότητας in 3/4   3/4   3/4   3/4   1   1   1  
Περίβλημα Χρώμα Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο   Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο   Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο   Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο   Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο   Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο   Έλασμα από γαλβανισμένο μέταλλο  
Weight Μονάδα kg 33 32.5 41 40.6 47 47.3 49 48.7 65 65.3 77 77.0 80 79.5
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Υψ. m³/ώρα 800   1,250   1,600   1,600   2,200   3,000   3,000  
  Διαθέσιμη στατική πίεση Υψηλή Pa   67   59   67   66   78   76   74
    Χαμηλή Pa   38   41   38   38   30   31   32
  Type 1   2   2   2   2   2   2  
  Διαθέσιμη πίεση Υψ. Pa 66   58   68   64   97   145   134  
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW   2.10 (1)   3.66 (1)   4.84 (1)   5.23 (1)   6.35 (1)   8.61 (1)   9.37 (1)
    Υψηλή kW   2.83 (1)   4.16 (1)   6.04 (1)   6.58 (1)   9.22 (1)   12.21 (1)   13.49 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Χαμηλή kW   2.74 (1)   4.99 (1)   6.03 (1)   6.68 (1)   8.42 (1)   11.63 (1)   12.92 (1)
    Υψηλή kW   3.65 (1)   5.71 (1)   7.33 (1)   8.25 (1)   11.86 (1)   15.92 (1)   17.74 (1)
Απόδοση θέρμανσης 2 σωλήνων Υψ. kW 4.05 (2)   7.71 (2)   9.43 (2)   10.79 (2)   14.45 (2)   19.81 (2)   21.92 (2)  
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Υψηλή kW   4.05 (2)   6.42 (2)   7.88 (2)   8.93 (2)   12.72 (2)   17.29 (2)   19.05 (2)
    Χαμηλή kW   3.04 (2)   5.59 (2)   6.47 (2)   7.28 (2)   9.06 (2)   12.68 (2)   13.73 (2)
Αντικραδασμική μόνωση Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1   Αυτοσβενόμενο, Κατηγορία 1  
Ρεύμα εισόδου Μέτρια A 0.74   1.39   1.52   1.52   2.08   4.38   4.38  
  Υψ. A 0.95   1.58   1.97   1.97   3.21   5.37   5.37  
  Χαμηλή A 0.57   1.18   1.20   1.20   1.50   3.26   3.26  
Απαιτούμενη διατομή καλωδίου mm² 1   1   1.5   1.5   2   2.5   2.5  
Απαιτούμενες ασφάλειες A 2   2   2   4   4   6   6  
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
  Φάση 1~   1~   1~   1~   1~   1~   1~  
Σημειώσεις Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. Ψύξη: 2 σωλήνες: αέρας 27°C DB, 19°CWB, νερό εισόδου 7°C, νερό αναχώρησης 12°C σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K Θέρμανση: 2 σωλήνες: αέρας 20° CDB, νερό εισόδου 50°C, παροχή νερού όπως στο πρόγραμμα ψύξης σε ονομαστική παροχή αέρα και ESP (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K Μέγ. είσοδος ισχύος σε 0Pa ESP (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K
  Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 Επίπεδο θορύβου στο 0Pa ESP (4) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. Ρεύμα εισόδου σε 0Pa ESP (5) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος     230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50   230 / 1 / 50
  Φάση     1~   1~   1~   1~   1~   1~   1~