Κρυφή μονάδα οροφής με μέσο ESP

FWB-CFN

Μονάδα κινητήρα ανεμιστήρα AC για οριζόντια κρυφή τοποθέτηση

FWB-CFN

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

  • Άμεση προσαρμογή στις αλλαγές θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας
  • Εξαιρετικά ευέλικτες λύσεις: πολλαπλά μεγέθη, τοπολογίες σωληνώσεων και βαλβίδες σύνδεσης
  • Συνεχής διαμόρφωση της ταχύτητας ανεμιστήρα με αποτέλεσμα μειωμένες εκπομπές θορύβου σε σύγκριση με τις μονάδες Fan Coil κινητήρα AC σταθερής ταχύτητας
  • Οι συνδέσεις ύδατος είναι εύκολο να αλλάξουν επί τόπου από τον υπεύθυνο εγκατάστασης

Έγγραφα

Installation manuals
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Operation manuals
Λήψη γλώσσας

Δεν βρέθηκαν έγγραφα σε αυτή την κατηγορία.

Declaration of Conformity