Πίνακας προδιαγραφών για FWB-BT

FWB02BATN6V3 FWB03BATN6V3 FWB04BATN6V3 FWB05BATN6V3 FWB06BATN6V3 FWB07BATN6V3 FWB08BATN6V3 FWB09BATN6V3 FWB10BATN6V3
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Αντιληπτή απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW 0.93 (1) 1.01 (1) 1.09 (1) 1.56 (1) 1.73 (1) 1.86 (1) 2.67 (1) 2.92 (1) 3.25 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW 1.48 (1) 1.81 (1) 1.95 (1) 2.80 (1) 2.95 (1) 3.38 (1) 3.89 (1) 4.37 (1) 4.99 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 7 kW 1.65 (1) 1.90 (1) 2.07 (1) 3.12 (1) 3.33 (1) 3.82 (1) 3.90 (1) 4.39 (1) 5.02 (1)
  Συνολική απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW 1.33 (1) 1.49 (1) 1.67 (1) 2.17 (1) 2.52 (1) 2.80 (1) 3.83 (1) 4.26 (1) 4.94 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW 2.07 (1) 2.66 (1) 2.94 (1) 4.00 (1) 4.17 (1) 5.04 (1) 5.67 (1) 6.43 (1) 7.58 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 7 kW 2.32 (1) 2.82 (1) 3.13 (1) 4.47 (1) 4.74 (1) 5.69 (1) 5.70 (1) 6.48 (1) 7.65 (1)
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 2 σωλήνες Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW 1.39 (2) 1.48 (2) 1.53 (2) 2.14 (2) 2.81 (2) 2.71 (2) 4.11 (2) 4.42 (2) 4.69 (2)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW 2.27 (2) 2.62 (2) 2.80 (2) 4.24 (2) 4.61 (2) 4.95 (2) 5.91 (2) 6.53 (2) 7.31 (2)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 7 kW 2.54 (2) 2.80 (2) 3.00 (2) 4.70 (2) 5.15 (2) 5.56 (2) 5.95 (2) 6.57 (2) 7.18 (2)
Ισχύς εισόδου Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kW 0.03 0.03 0.03 0.08 0.08 0.08 0.16 0.16 0.16
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kW 0.085 0.085 0.085 0.167 0.167 0.167 0.252 0.252 0.252
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 7 kW 0.106 0.106 0.106 0.192 0.192 0.192 0.294 0.294 0.294
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 551 551 551 551 551 551 551 551 551
    Πλάτος Mm 1,040 1,040 1,040 1,390 1,390 1,390 1,740 1,740 1,740
    Βάθος Mm 239 239 239 239 239 239 239 239 239
Weight Μονάδα kg 26.0 27.0 29.0 35.0 37.0 39.0 47.0 49.0 53.0
Ανεμιστήρας Διαθέσιμη στατική πίεση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 Pa 19 19 19 10 10 16 32 32 32
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 Pa 66 60 60 70 70 70 71 71 71
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 7 Pa 72 70 70 79 79 79 80 80 80
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA 36 (3) 36 (3) 38 (3) 39 (3) 39 (3) 39 (3) 53 (3) 53 (3) 53 (3)
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA 52 (3) 52 (3) 52 (3) 56 (3) 56 (3) 56 (3) 67 (3) 67 (3) 67 (3)
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 7 dBA 58 (3) 58 (3) 58 (3) 60 (3) 60 (3) 60 (3) 69 (3) 69 (3) 69 (3)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 dBA 31 (4) 31 (4) 33 (4) 34 (4) 34 (4) 34 (4) 48 (4) 48 (4) 48 (4)
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 dBA 47 (4) 47 (4) 47 (4) 51 (4) 51 (4) 51 (4) 62 (4) 62 (4) 62 (4)
  Ταχύτητα ανεμιστήρα 7 dBA 53 (4) 53 (4) 53 (4) 55 (4) 55 (4) 55 (4) 64 (4) 64 (4) 64 (4)
Ροή νερού Ψύξη Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h 219 (1) 256 (1) 283 (1) 318 (1) 400 (1) 465 (1) 683 (1) 758 (1) 874 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h 369 (1) 471 (1) 519 (1) 715 (1) 744 (1) 894 (1) 1,015 (1) 1,147 (1) 1,344 (1)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 7 l/h 418 (1) 502 (1) 555 (1) 799 (1) 847 (1) 1,009 (1) 1,028 (1) 1,162 (1) 1,363 (1)
  Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 l/h 242 (2) 256 (2) 265 (2) 372 (2) 448 (2) 469 (2) 714 (2) 768 (2) 815 (2)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 l/h 395 (2) 456 (2) 487 (2) 738 (2) 802 (2) 860 (2) 1,028 (2) 1,134 (2) 1,240 (2)
    Ταχύτητα ανεμιστήρα 7 l/h 442 (2) 486 (2) 521 (2) 819 (2) 898 (2) 969 (2) 1,040 (2) 1,148 (2) 1,256 (2)
  Πτώση πίεσης νερού Ψύξη Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa 3 (1) 4 (1) 3 (1) 4 (1) 3 (1) 3 (1) 7 (1) 6 (1) 8 (1)
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa 6 (1) 11 (1) 8 (1) 11 (1) 7 (1) 10 (1) 13 (1) 13 (1) 16 (1)
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 7 kPa 9 (1) 12 (1) 10 (1) 13 (1) 8 (1) 12 (1) 14 (1) 13 (1) 17 (1)
    Θέρμανση Ταχύτητα ανεμιστήρα 1 kPa 2 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 6 (2) 5 (2) 6 (2)
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 6 kPa 5 (2) 8 (2) 6 (2) 9 (2) 5 (2) 8 (2) 11 (2) 11 (2) 12 (2)
      Ταχύτητα ανεμιστήρα 7 kPa 6 (2) 9 (2) 7 (2) 11 (2) 6 (2) 9 (2) 11 (2) 11 (2) 12 (2)
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Συνδέσεις νερού Πρωταρχική σερπαντίνα in 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 " 3/4 "
Τροφοδοσία ισχύος Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K. (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CWB, θερμ. νερού εισόδου 7°C, αύξηση θερμοκρασίας νερού 5K.
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  (3) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (3) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (3) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (3) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (3) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (3) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (3) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (3) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741 (3) - Στάθμη ηχητικής ισχύoς σύμφωνη με το ISO3741
  (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (4) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.