Πίνακας προδιαγραφών για FVXS-F / RXS-L

FVXS25FV1B / RXS25L2V1B FVXS35FV1B / RXS35L2V1B FVXS50FV1B / RXS50L2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.4
  Ονομ. kW 2.5 3.5 5.0
  Μέγ. kW 3.0 3.8 5.6
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.4
  Ονομ. kW 3.4 4.5 5.8
  Μέγ. kW 4.5 5.0 8.1
Ονομαστική απόδοση EER   4.39 3.43 3.23
  COP   4.42 3.78 3.63
  Annual energy consumption kWh 285 510 775
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   A A A
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm 20.0 20.0 20
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 9.5 9.5 12.7
  Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V
  (5) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (5) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (5) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (6) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (6) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (6) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  (7) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (7) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (7) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°