Πίνακας προδιαγραφών για FVXS-F / RKS-G

FVXS25FV1B / RKS25G2V1B FVXS35FV1B / RKS35G2V1B FVXS50FV1B / RKS50G2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.4 1.4
  Ονομ. kW 2.5 (1) 3.5 (1) 5.0 (1)
  Μέγ. kW 3.0 3.8 5.6
Ονομαστική απόδοση EER   4.39 3.43 3.23
  Annual energy consumption kWh 285 510 775
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm 20.0 20.0 20.0
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 9.5 9.5 12.7
  Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°