Πίνακας προδιαγραφών για FVQ-C / RZQG-L9V1

FVQ100CVEB / RZQG71L9V1B FVQ71CVEB / RZQG71L9V1B FVQ140CVEB / RZQG100L9V1B FVQ100CVEB / RZQG100L9V1B FVQ140CVEB / RZQG125L9V1B FVQ125CVEB / RZQG125L9V1B FVQ140CVEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8   9.5   12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5   10.8   13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.37   3.81   3.21 3.21
  COP   3.64   4.14   3.70 3.61
  Annual energy consumption kWh   1,010   1,245   1,870 2,085
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A  
    Θέρμανση   A   A   A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A+ A+ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
  SEER   6.31 6.23 5.61 5.61 5.61 5.61  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 378 383 593 593 749 749  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A A  
  Απόδοση Pdesign kW 6.33 6.33 11.30 11.30 11.30 11.30  
  SCOP/A   4.05 4.05 4.20 4.20 3.87 3.87  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,189 2,189 3,767 3,767 4,088 4,088  
Σημειώσεις   (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°