Πίνακας προδιαγραφών για FVQ-C / RZQG-L(8)Y1

FVQ100CVEB / RZQG71L8Y1B FVQ71CVEB / RZQG71L8Y1B FVQ140CVEB / RZQG100L8Y1B FVQ100CVEB / RZQG100L8Y1B FVQ140CVEB / RZQG125L8Y1B FVQ125CVEB / RZQG125L8Y1B FVQ140CVEB / RZQG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8   9.5   12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5   10.8   13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.37   3.81   3.21 3.21
  COP   3.64   4.14   3.70 3.61
  Annual energy consumption kWh   1,010   1,245   1,870 2,085
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A   A  
    Θέρμανση   A   A   A  
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A+ A+ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.5 12.00 12.00  
  SEER   6.31 6.23 5.61 5.61 5.61 5.61  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 378 383 593 593 749 748.663  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A A  
  Απόδοση Pdesign kW 6.33 6.33 11.30 11.3 11.30 11.30  
  SCOP/A   4.05 4.05 4.20 4.2 3.87 3.87  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,189 2,189 3,767 3,767 4,088 4,087.855  
Σημειώσεις   (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°