Πίνακας προδιαγραφών για FUQ-C / RZQG-L8/7V1

FUQ71CVEB / RZQG71L8V1B FUQ100CVEB / RZQG100L8V1B FUQ125CVEB / RZQG125L8V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5
Ονομαστική απόδοση EER   4.05 3.86 3.39
  COP   4.08 3.95 3.42
  Annual energy consumption kWh 840 1,230 1,770
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   A A B
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A+
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.00
  SEER   6.50 6.11 5.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 366.154 544.19 748.663
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 11.30 14.13
  SCOP/A   4.20 4.50 4.44
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,533.333 3,515.556 4,456
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°