Πίνακας προδιαγραφών για FTXS-G / RXS-F8

FTXS71GV1B / RXS71FAV1B8
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 2.3
  Ονομ. kW 7.10
  Μέγ. kW 8.5
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 2.3
  Ονομ. kW 8.20
  Μέγ. kW 10.2
Ονομαστική απόδοση EER   3.02
  COP   3.22
  Annual energy consumption kWh 1,175
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   C
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.9
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - 220V
  (3) - 230V
  (4) - 240V
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°