Πίνακας προδιαγραφών για FTXLS-K3

FTXLS25K3V1B FTXLS35K3V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.024 (2), 0.024 (3), 0.024 (4) 0.024 (2), 0.024 (3), 0.024 (4)
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.030 (2), 0.030 (3), 0.030 (4) 0.030 (2), 0.030 (3), 0.030 (4)
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 298 298
    Πλάτος Mm 900 900
    Βάθος Mm 215 215
Weight Μονάδα kg 12 12
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 59
  Θέρμανση dBA 62 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 45 45
    Χαμηλή dBA 33 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47
    Χαμηλή dBA 23 23
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19
    Ονομ. dBA 39 39
  Θέρμανση Ονομ. dBA 37 36
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων   18 18
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC466A9 ARC466A9
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1
  Μπαταρίες 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (1) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.
  (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V