Πίνακας προδιαγραφών για FTXJ-MW / RXJ-N

FTXJ50MV1BW / RXJ50N2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.40
  Ονομ. kW 4.80
  Μέγ. kW 5.50
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.10
  Ονομ. kW 5.80
  Μέγ. kW 7.00
Ονομαστική απόδοση EER   3.35
  COP   3.65
  Annual energy consumption kWh 716
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά