Πίνακας προδιαγραφών για FTXG-LW / RXLG-M

FTXG25LV1BW / RXLG25M2V1B FTXG35LV1BW / RXLG35M2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.4
  Ονομ. kW 2.5 (2) 3.5 (2)
  Μέγ. kW 4.0 4.6
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.0 (6) 1.0 (6)
  Ονομ. kW 4.4 (2) 5.1 (2)
  Μέγ. kW 6.1, 3.6 (7) 6.7, 4.2 (7)
Ονομαστική απόδοση EER   3.68 (1) 3.57 (1)
  COP   4.31 (1) 3.89 (1)
  Annual energy consumption kWh 340 490
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - 220V (3) - 220V
  (4) - 230V (4) - 230V
  (5) - 240V (5) - 240V
  (6) - Για ονομ. ελ. απόδοση θέρμ. θέστε τον ανεμ. μονάδας σε SL tap (6) - Για ονομ. ελ. απόδοση θέρμ. θέστε τον ανεμ. μονάδας σε SL tap
  (7) - Μέγιστη θερμαντική απόδοση σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C (7) - Μέγιστη θερμαντική απόδοση σε εξωτερική θερμοκρασία -15°C