Πίνακας προδιαγραφών για FTX-K / RX-K

FTX20KV1B / RX20K2V1B FTX20KV1B / RX20K5V1B FTX25KV1B / RX25K2V1B FTX25KV1B / RX25K5V1B FTX35KV1B / RX35K2V1B FTX35KV1B / RX35K5V1B FTX50KV1B / RX50KV1B FTX50K2V1B / RX50K2V1B FTX60KV1B / RX60KV1B FTX60K2V1B / RX60K2V1B FTX71K2V1B / RX71K2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3
  Ονομ. kW 2.0 (2) 2.0 (2) 2.5 (2) 2.5 (2) 3.5 (2) 3.5 (2) 5.0 (2) 5.0 6.0 (2) 6.0 7.1
  Μέγ. kW 2.6 2.6 3.0 3.0 4.0 4.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3
  Ονομ. kW 2.5 (2) 2.5 (2) 3.0 (2) 3.0 (2) 4.0 (2) 4.0 (2) 6.0 (2) 6.0 7.0 (2) 7.0 8.2
  Μέγ. kW 3.5 3.5 4.0 4.0 4.8 4.8 7.7 7.7 8.0 8.0 9.0
Ονομαστική απόδοση EER   3.98 (1) 3.98 (1) 3.78 (1) 3.78 (1) 3.4 (1) 3.4 (1) 3.58 (1) 3.58 3.65 (1) 3.65 2.61
  COP   4.77 (1) 4.77 (1) 4.36 (1) 4.36 (1) 4.0 (1) 4.0 (1) 3.80 (1) 3.80 3.63 (1) 3.63 3.19
  Annual energy consumption kWh 251 251 331 331 510 510 698 698 822 822 1,360
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A   A    
    Θέρμανση   A A A A A A A   A    
Piping connections Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 18 18 18 16   16    
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7   12.7    
  Υγρό Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35   6.35    
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.