Πίνακας προδιαγραφών για FLXS-B / RXS-J

FLXS25BAVMB / RXS25J2V1B FLXS35BAVMB / RXS35J2V1B FLXS50BAVMB / RXS50J2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.2 1.2 0.9
  Ονομ. kW 2.5 (3) 3.5 (3) 4.9 (3)
  Μέγ. kW 3.0 3.8 5.3
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.2 1.4 0.9
  Ονομ. kW 3.4 (4) 4.0 (4) 6.1 (4)
  Μέγ. kW 4.5 5.0 7.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.85 3.10 2.85
  COP   3.47 3.25 3.35
  Annual energy consumption kWh 325 565 860
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B C
    Θέρμανση   B C C
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm 18.0 18.0 18.0
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 9.5 9.5 12.7
  Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  (5) - 220V (5) - 220V (5) - 220V
  (6) - 230V (6) - 230V (6) - 230V
  (7) - 240V (7) - 240V (7) - 240V
  (8) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (8) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (8) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°