Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-CB / RZQG-L9V1

FHQ100CBVEB / RZQG71L9V1B FHQ71CBVEB / RZQG71L9V1B FHQ100CBVEB / RZQG100L9V1B FHQ140CBVEB / RZQG100L9V1B FHQ125CBVEB / RZQG125L9V1B FHQ140CBVEB / RZQG125L9V1B FHQ140CBVEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8 9.5   12.0   13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5 10.8   13.5   15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.82 3.81   3.35   3.31
  COP   4.13 4.15   3.89   3.63
  Annual energy consumption kWh   890 1,245   1,790   2,025
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A   A   A
    Θέρμανση   A A   A   A
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00  
  SEER   6.95 6.86 6.11 6.11 6.01 6.01  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 343 347 545 545 699 699  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 14.13 14.13  
  SCOP/A   4.32 4.32 4.61 4.61 4.23 4.23  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,677  
Σημειώσεις   (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°