Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RZQSG-LV1/LY1

FHQ71CAVEB / RZQSG71L2V1B FHQ100CAVEB / RZQSG100L7V1B FHQ100CAVEB / RZQSG100L7Y1B9 FHQ125CAVEB / RZQSG125L7V1B FHQ125CAVEB / RZQSG125L7Y1B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 9.5 12.0 12.0
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 10.8 13.5 13.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.46 3.21 3.21 2.89 2.89
  COP   4.00 3.61 3.61 3.62 3.62
  Annual energy consumption kWh 983 1,480 1,480 2,075 2,075
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A C C
    Θέρμανση   A A A A A
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A A B B
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00
  SEER   5.11 5.11 5.11 4.61 4.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 466 650.685 650.685 911.063 911.063
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A A A A
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
  SCOP/A   3.81 3.80 3.80 3.81 3.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,792 2,799 2,799 2,791 2,791
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°