Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RZQG-L8/7V1

FHQ71CAVEB / RZQG71L8V1B FHQ100CAVEB / RZQG100L8V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L8V1B FHQ140CAVEB / RZQG140L7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Ονομαστική απόδοση EER   3.82 3.81 3.35 3.31
  COP   4.13 4.15 3.89 3.63
  Annual energy consumption kWh 890 1,245 1,790 2,025
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A  
    Θέρμανση   A A A  
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 12.00  
  SEER   6.95 6.11 6.01  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 342.446 544.19 698.835  
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A++ A+  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 11.30 14.13  
  SCOP/A   4.32 4.61 4.23  
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,462.963 3,431.67 4,676.596  
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°