Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RXS-L

FHQ35CAVEB / RXS35L2V1B FHQ50CAVEB / RXS50L2V1B FHQ60CAVEB / RXS60L2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.4 1.7 1.7
  Ονομ. kW 3.40 5.0 5.7
  Μέγ. kW 4.0 5.3 5.7
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 1.3 1.7 1.7
  Ονομ. kW 4.00 6.0 7.20
  Μέγ. kW 5.1 6.0 7.2
Ονομαστική απόδοση EER   3.58 3.18 3.26
  COP   4.08 3.35 3.32
  Annual energy consumption kWh 475 785 875
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B A
    Θέρμανση   A C C
Συνδέσεις σωληνώσεων Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. Mm VP20 VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 9.5 12.7 12.7
  Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35 6.35 6.35
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°