Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A

FHA35AVEB FHA50AVEB FHA60AVEB FHA71AVEB FHA100AVEB FHA125AVEB FHA140AVEB
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW           14.00 15.40
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
  Υλικό   Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα Ρητίνη, λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 235 235 235 235 235 235 235
    Πλάτος Mm 960 960 1,270 1,270 1,590 1,590 1,590
    Βάθος Mm 690 690 690 690 690 690 690
Weight Μονάδα kg 24.0 25.0 31.0 32.0 38.0 38.0 38.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min         28.0 31.0 34.0
      Χαμηλή m³/min         20.0 23.0 24.0
    Θέρμανση Υψ. m³/min         28.0 31.0 34.0
      Χαμηλή m³/min         20.0 23.0 24.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 54 54 55 60 62 64
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 36 37 37 38 42 44 46
    Medium dBA 34 35 35 36      
    Χαμηλή dBA 31 32 33 34 34 37 38
  Θέρμανση Υψ. dBA 36 37 37 38 42 44 46
    Ονομ. dBA 34 35 35 36 38 41 42
    Μέτρια dBA 31 32 33 34      
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. Mm 6.35 6.35 6.35 9.52      
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm 9.50 12.7 12.7 15.9      
  Συμπυκνωμάτων   VP20 VP20 VP20 VP20      
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56      
  Wired remote control   BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7      
Στάνταρτ εξαρτήματα Θερμομονωτικός σωλήνας 2 2 2 2 2 2 2
  Υλικό σφικτήρα καλωδίου 7 7 7 7 7 7 7
  Ταινία εύκαμπτου σωλήνα 1 1 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Ροδέλα 8 8 8 8 8 8 8
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (μεγάλο) 1 1 1 1 1 1 1
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα (μικρό) 1 1 1 1 1 1 1
  Τριβικός δακτύλιος ρητίνης 1 1 1 1 1 1 1
  Κοχλίες 2 2 2 2 2 2 2
  Διάταξη συνδεσμολογίας 2 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. Mm         9,52 9,52 9,52
  Αερίου Εξ.Διάμ. Mm         15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων           VP20 VP20 VP20